Registrer deg

Konto, utbetalinger, bonuser


1. For å bli kontoinnehaver må du først registrere deg på selskapet.

2. En "Bedriftskonto" er en konto som holdes av en kontoinnehaver, for god tro transaksjoner, med et strengt mål å etablere et normalt kommersielt forhold til selskapet og med det strenge formål å gjennomføre spill og andre spill- og gamblingtransaksjoner.

3. "Nettstedet" er internett-gatewayen som er tilgjengelig via internettadressen selskapet/der all aktuell og relevant informasjon om selskapets virksomhet er publisert, og gjennom hvilken tjenestene leveres til kontoeierne.

4. Reglene for all sportsspill på selskapets sportsbok er angitt under den generelle hjelpeseksjonen (sportstipping);

5. Reglene for hvert spill levert av selskapet kan finnes på nettsidens hjelpeseksjon eller i passende for hvert spill.

 6. Bonus-/kampanjerregler er beskrevet i "Kampanjer"-delen av nettstedet, der du kan se betingelsene som gjelder for hver bonus og/eller kampanje. Maksimalt innsatsbeløp du kan plassere når du har en aktiv casinobonus er 5€ (eller tilsvarende i valuta) per spinn på et spilleautomat eller 15 % av den totale bonusen som gis (avhengig av hva som kommer først).

7. Alle de leverte tjenestene skal brukes i samsvar med reglene og de fastsatte grensene.

 

2. Åpne kontoen din

2.1 For å kunne plassere et veddemål eller spille et spill ved å bruke våre tjenester, må du åpne en konto hos operatøren ("Bedriftskontoen" eller "Konto").

2.2 For å åpne firmakontoen kan du:

2.2.1 Klikk på Registrer på nettstedet og følg instruksjonene på skjermen eller

2.2.2 Åpne en konto med en annen kontoåpningsmetode som fra tid til annen kan tilbys av Operatøren;

2.3 Din Konto vil enten bli drevet av Operatøren, eller av et annet selskap i dens Gruppe for og på vegne av seg selv og/eller det relevante Operatørgruppeselskapet som du har «signert» en kontrakt med.

2.4 Når du åpner kontoen din vil du bli bedt om å gi oss personlig informasjon, inkludert navn og fødselsdato og passende kontaktdetaljer, inkludert adresse, telefonnummer og e-postadresse ("Personopplysninger"). Du kan oppdatere dine personlige opplysninger fra tid til annen ved å kontakte kundeservice; eller gjennom "Min profil"-administrasjonssiden på nettstedet: eller på en annen måte som fra tid til annen kan tilbys av operatøren.

2.5 Når du åpner kontoen din garanterer du at:

2.5.1 Du forstår og aksepterer risikoen for at du, ved å bruke tjenestene, kan tape penger, i tillegg til å vinne penger;

2.5.2 Du er: (a) over 18 år: og (b) over alderen der gambling eller spillaktiviteter er lovlige i henhold til loven eller jurisdiksjonen som gjelder for deg (den "relevante alderen");

2.5.3 Gambling er ikke ulovlig i territoriet der du bor;

2.5.4 Du er juridisk i stand til å inngå kontrakter;

2.5.5 Du har ikke blitt ekskludert fra gambling; og

2.5.6 Du har ikke allerede hatt en konto stengt av oss på grunn av følgende årsaker som samarbeid, juks, svindel, kriminell aktivitet, brudd på vilkårene for bruk eller på din forespørsel under avsnittet Ansvarlig spilling/gambling.

2.6 Kontoen din må være registrert i ditt eget, korrekte navn og personlige opplysninger, og den skal bare utstedes én gang for deg og ikke dupliseres gjennom noen annen person, familie, husholdning, adresse (post eller IP), e-postadresse, tilgangsenhet eller ethvert miljø der tilgangsenheter er delt (f.eks. skoler, arbeidsplasser, offentlige biblioteker osv.), datamaskin (eller annen tilgangsenhet) og/eller konto i forhold til tjenestene. Alle andre kontoer som du åpner hos oss, eller som eies av deg i forhold til tjenestene, skal være "dupliserte kontoer". Vi kan stenge enhver duplikatkonto (men vi er ikke forpliktet til å gjøre det).

Hvis vi stenger en duplikatkonto:

2.6.1 Alle bonuser, gratisspill og gevinster påløpt fra slike bonuser og gratisspill oppnådd ved bruk av den duplikatkontoen vil bli ugyldige og tapt av deg;

 

2.6.2 Vi kan, etter eget skjønn, annullere alle gevinster og refundere alle innskudd (minus beløp i forbindelse med ugyldige gevinster) gjort med hensyn til den dupliserte kontoen og, i den utstrekning vi ikke gjenvinner fra den relevante duplikatkontoen, evt. beløp som skal refunderes til oss av deg i forbindelse med en duplikatkonto, kan inndrives av oss direkte fra en hvilken som helst annen av dine kontoer (inkludert enhver annen duplikatkonto); eller

2.6.3 Vi kan, etter eget skjønn, tillate at bruk av duplikatkontoen anses som gyldig, og i dette tilfellet skal alle tap og innsatser plassert av eller for deg gjennom duplikatkontoen beholdes av oss.

2.6.4 På grunn av regulatorisk lovgivning og lisensiering er det forbudt for spillere fra følgende jurisdiksjoner å opprette kontoer hos selskapet: USA, Curacao og Malta. Selskapet forbeholder seg alle rettigheter til å suspendere en konto som er åpnet fra disse landene, samt innskudd og spill plassert.

3. Forvaltning av bedriftskontoen

3.1 Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn og til enhver tid:

a) avslå å åpne firmakontoen og/eller stenge en eksisterende firmakonto uten noen forklaring;

b) avslå å akseptere innskudd uten noen forklaring;

c) Be om dokumenter for å bekrefte: (i) identiteten til kontoinnehaveren, (ii) hans/hennes autorisasjon til å bruke et spesifikt kort og/eller (iii) andre fakta og informasjon gitt av kontoinnehaveren. En slik forespørsel kan gjøres når som helst, og selskapet forbeholder seg retten til å suspendere en konto i påvente av etterforskning;

d) Overføre og/eller lisensiere, uten forvarsel, data om en kontoinnehaver til enhver annen juridisk enhet, i et hvilket som helst land, til slutt administrert og kontrollert av CW Marketing BV, med forbehold om at selskapet garanterer at de nevnte dataene til enhver tid overføres og administreres i samsvar med gjeldende lover, databeskyttelseslover og/eller lignende;

e) Overføre og/eller lisensiere, uten forvarsel, rettighetene og forpliktelsene angående en kontoinnehaver til enhver annen juridisk enhet, i et hvilket som helst land, til slutt administrert og kontrollert av CW Marketing BV, med forbehold om at selskapet garanterer at disse forpliktelsene blir innfridd ;

f) Holde og administrere midler som tilhører kontoinnehavere i samsvar med allment aksepterte retningslinjer for kontanthåndtering angående slike midler; dette kan inkludere en finansinstitusjon og/eller en betalingsløsningsleverandør som er betrodd å holde midler i navnet til og/eller til fordel for kontoinnehavere;

g) Tape og/eller konfiskere midler som er tilgjengelige på en bedriftskonto og/eller nekte å honorere et krav, i tilfelle at, direkte eller indirekte: (i) selskapets regler er brutt; og/eller (ii) andre uautoriserte aktiviteter har skjedd i forbindelse med en begivenhet og/eller driften av en firmakonto (som, men ikke begrenset til, brudd på loven eller andre forskrifter, brudd på en tredjeparts rettigheter , svindel og juks);

h) Suspendere og/eller kansellere deltakelsen til en kontoinnehaver i spillene, kampanjeaktivitetene, konkurransene eller andre tjenester, når selskapet er av den oppfatning at det er legitime bekymringer om at en bedriftskonto er, har vært eller kan være brukes til ulovlig, uredelig eller uærlig praksis;

i) Suspendere og/eller kansellere deltakelsen til kontoinnehaveren i tjenestene, og/eller tape og/eller konfiskere midler tilgjengelig på deres firmakonto dersom kontoinnehaveren blir funnet juks, eller hvis det er bestemt av selskapet at Kontoinnehaver har brukt eller benyttet seg av et system (inkludert maskiner, roboter, datamaskiner, programvare eller et hvilket som helst annet automatisert system) designet for å bekjempe eller i stand til å beseire klientapplikasjonen og/eller programvaren.

Selskapet er forpliktet til å oppdage og forhindre programvare som er utviklet for å gjøre det mulig for kunstig intelligens (“AI-programvare”) å spille på ITS nettsted(er), inkludert, men ikke begrenset til motstanderprofilering, spillersamarbeid; roboter, annen "jukse"-programvare eller noe annet som etter vår rimelige mening forvrenger normalt spill og gjør det mulig for spilleren å ha en urettferdig fordel over andre spillere. Du erkjenner at selskapet vil iverksette tiltak for å oppdage og forhindre bruk av slike programmer og AI-programvare ved bruk av metoder (inkludert men ikke begrenset til å lese listen over programmer som kjører på en spillers datamaskin) og kunden godtar å ikke bruke AI-programvare og/eller slike programmer.

3.2 Selskapet garanterer til enhver tid å:

a) Forvalte midler som tilhører kontoinnehavere på en sikker og hensiktsmessig måte; og/eller

b) Absorbere kostnadene og betale spille- og veddemålsavgiften, som aktuelt, på kontraktsstedet;

c) administrere data om en kontoinnehaver i samsvar med gjeldende lover, databeskyttelseslover og/eller lignende;

d) Ikke tilby beredskap til kunder for å gå videre til noen pengeoverføring mellom kundenes kontoer.

3.3 Selskapet skal holde kontoinnehavernes midler adskilt fra selskapets egne midler på en kundekonto hos en finansinstitusjon godkjent av tilsynsmyndigheten.

3.4 A Bedriftskontoen påløper ikke renter. Kontohaver skal ikke behandle selskapet som en finansinstitusjon.

3.5 En kontoinnehaver kan kun inneha én firmakonto om gangen. I tilfelle at denne regelen brytes, forbeholder selskapet seg retten til å blokkere og/eller slette de overflødige firmakontoen(e) som kontoinnehaveren innehar i strid med denne klausulen, og omfordele alle midlene til én enkelt firmakonto . Eventuell bonus gitt til den overflødige bedriftskontoen(e) vil bli omfordelt.

3.6 A Firmakontoen er ikke overførbar. Det er forbudt for spillere å selge, overføre eller erverve kontoer fra eller til andre spillere. Midler kan ikke overføres mellom bedriftens kontoer.

3.7 En kontoinnehaver skal ikke tillate andre personer, inkludert mindreårige, å bruke eller gjenbruke selskapets konto, få tilgang til og/eller bruke noe materiale eller informasjon fra nettstedet, akseptere noen premier eller få tilgang til og/eller delta i tjenestene .

4. Inaktive kontoer

4.1 En "Inaktiv konto" er en bedriftskonto som ikke har noen registrering av innlogging og/eller utlogging i en periode som overstiger seks (6) påfølgende måneder.

4.2 Selskapet har rett til å belaste eller stenge de inaktive kontoene hvis:

a) Ingen transaksjoner har blitt registrert på en bedriftskonto i en periode på 6 påfølgende måneder; (En sovende konto er en konto som ikke har vært åpnet på 6 måneder, som har en saldo med ekte penger. Når kontoen din blir sovende, hvis vi ikke har klart å kontakte deg, har selskapet rett til å stenge kontoen din og

b) Selskapet har gjort rimelige anstrengelser for å kontakte kontoinnehaveren for den inaktive kontoen, men kontoinnehaveren kunne ikke bli funnet på tilfredsstillende måte eller de nødvendige betalingsinstruksjonene var ikke tilgjengelige.

4.3 Skulle en konto bli blokkert eller ekskludert og en saldo fortsatt er tilgjengelig på kontoen, vil du bli kontaktet av vår kundestøtte som informerer deg om at en saldo fortsatt er tilgjengelig på kontoen din. Du vil bli bedt om å oppgi detaljer for uttak av slike ventende beløp.

4.4 Selskapet forbeholder seg retten til å belaste en månedlig avgift på en inaktiv konto tilsvarende 5 EUR (eller tilsvarende i valuta) per måned.

4.5 Enhver saldo på en inaktiv kontoresultat av cashback-tilbudet vil utløpe umiddelbart.

5. Tilbakeføring

5.1 Med forbehold om underklausulene nedenfor og uten at det berører selskapets rett til å søke oppreisning i henhold til gjeldende lover, forskrifter, vedtak eller retningslinjer, eller under andre bestemmelser i selskapets regler, skal selskapet ha rett til å blokkere en bedriftskonto når det har blitt bedt om tilbakeføring i forhold til denne firmakontoen.

5.2 Når det er bedt om tilbakeføring, vil selskapet sende en "tilbakeførselsmelding" til kontoinnehaveren på e-postadressen som er oppgitt i kontoinnehaverens detaljer, for å søke bekreftelse på kontoinnehaverens identitet og betalingsmåten som brukes til å kreditere til kontoinnehaverens bedriftskonto alle midler som ikke er relatert til en tilbakeføring ("Untainted Funds"). I mangel av bekreftelse fra kontoinnehaveren av kontoinnehaverens identitet og betalingsmåten som brukes til å kreditere Untainted Funds til kontoinnehaverens, Selskapets konto, etter en tilbakeføringsmelding, vil selskapet sende to skriftlige påminnelser til kontoinnehaveren på e-posten som er tilgjengelig for den, som hver vil være underlagt et behandlingsgebyr på femti (50) euro trukket på eventuelle ubehandlede midler.

5.3 Hvor a Firmakontoen har blitt blokkert på grunn av tilbakeføring og kontoinnehaveren ikke har:a) logget seg på firmakontoen i en periode på tretti (30) påfølgende måneder; eller b) bekreftet overfor selskapet hans identitet og detaljene for betalingsmetoden som ble brukt til å kreditere Untainted Funds til kontoinnehaverens firmakonto og deretter bedt om et uttak; eventuelle ubesudlede midler på firmakontoen vil bli behandlet som de var midler på en inaktiv konto, og selskapet vil betale saldoen på firmakontoen til kontoinnehaveren.

 

6. Avslutning av firmakontoen

6.1 En kontoinnehaver kan stenge firmakontoen når som helst ved å kontakte selskapets kundestøtte ved å bruke kontaktdetaljene oppgitt i "Hjelp"-delen på nettstedet via e-post. Eventuelle midler på firmakontoen vil bli overført til kontoinnehaveren.

6.2 Hvis en eksisterende firmakonto stenges, vil alle forpliktelser som allerede er inngått, bli innfridd.

6.3 Kontoinnehavere som ønsker å få tilbake midler på en lukket, sperret eller ekskludert konto, anbefales å kontakte kundestøtte.

6.4 I tilfelle stenging av firmakontoen sin på grunn av spilleavhengighet eller svindel, må en person ikke åpne en ny firmakonto. Selskapet vil ikke være ansvarlig dersom den enkelte lykkes med å åpne en ny konto, og heller ikke for noen direkte eller indirekte følgeskader. Selskapet forbeholder seg retten til å stenge en konto som er åpnet i strid med denne regelen når som helst.

6.5 Betalingsregler

Innskudd til og uttak fra bedriftskontoen skal til enhver tid gjøres gjennom en finansinstitusjon eller en betalingsløsningsleverandør. Prosedyrer, vilkår og betingelser, tilgjengelighet og varighet for innskudd/uttak kan variere, avhengig av tiden som trengs for å fullføre disse prosedyrene, samt landet der kunden bor i og finansinstitusjonen som brukes. Mer informasjon er tilgjengelig når du er logget inn på nettsiden under seksjonene "Innskudd" eller "Uttak". Angående Yandex.Money Quick Payment: "Kunden bekrefter at han/hun er kjent med betingelsene for tjenesten "Yandex.Money Quick Payment (https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default). "

6.5.1 Selskapet har rett til ikke å behandle en betaling dersom Kontoinnehaverens identitet, alder og bosted og bevis på midler ikke er tilstrekkelig verifisert.

6.5.2 Selskapet kan utpeke en leverandør av betalingsløsninger til å handle, motta innskudd, holde og administrere midler og/eller fremskynde uttak, på vegne av selskapet.

6.5.3 Selskapet godtar ikke kontanter sendt eller levert direkte til selskapet eller en leverandør av betalingsløsninger.

 

6.5.4 Selskapet vil kreditere Selskapets konto alle midler selskapet mottar fra eller på vegne av kontoinnehaveren, eller som eies av selskapet til kontoinnehaveren.

6.5.5 Betalingsmåte/uttak fra/til firmakontoen.

6.6.1 En kontoinnehaver har kun lov til å:

a) Foreta innskudd til firmakontoen med hans personlige kort eller via hans personlige konto opprettet hos en av finansinstitusjonene eller deres lisenshavere. Hvis vi oppdager kontoinnehavere som bruker midler fra andre kontoeiere eller tredjeparter generelt (inkludert, men ikke begrenset til å motta midler fra tredjeparter på deres egne betalingsmåter og sette dem direkte inn på deres egen firmakonto), forbeholder vi oss retten til å annullere eventuelle gevinster og taper eventuell saldo (gevinster og innskudd) på spillekontoen din, for å si opp avtalen og/eller for å suspendere leveringen av tjenestene eller deaktivere kontoen din.

b) Be om uttak av midler holdt på firmakontoen til hans personlige konto opprettet hos en av finansinstitusjonene eller deres lisenshavere.

6.6.2 En kontoinnehaver er ansvarlig for å gi selskapet de korrekte opplysningene om sin personlige konto med det formål å ta ut fra selskapets konto.

6.6.3 En kontoinnehaver må ikke tillate tredjeparter å bruke firmakontoen til å foreta innskudd til eller uttak fra firmakontoen.

6.6.4 Det er kontoinnehaverens eneansvar å sørge for at han/hun overholder bestemmelsene ovenfor.

6.7 Selskapet skal ikke akseptere en innsats fra en kontoinnehaver med mindre en firmakonto er opprettet i kontoinnehaverens navn og det er tilstrekkelige midler på firmakontoen til å dekke innsatsbeløpet, eller midler som er nødvendige for å dekke innsatsbeløpet er gitt på en godkjent måte.

6.8 Selskapet skal ikke håndtere kredittsaldoen på firmakontoen bortsett fra:

a) å belaste bedriftskontoen en innsats gjort av kontoinnehaveren eller et beløp kontoinnehaveren angir at de ønsker å satse i løpet av et spill de spiller eller skal spille;

b) å overføre midler som står til kreditt på firmakontoen til kontoinnehaveren, på kontoinnehaverens anmodning, i henhold til regel 37 i regelverket for fjernspill;

c) å betale rimelige bankgebyrer for mottatte innskudd og midler som er trukket ut; eller

d) som ellers tillatt av Remote Gaming Regulations.

6.9 Saldoen på firmakontoen kan bli negativ i tilfelle tilbakeføring.

6.10 Uttak fra firmakontoen gjøres gjennom betalinger adressert til kontoinnehaveren eller overført til en bankkonto i kontoinnehaverens navn, som angitt av kontoinnehaveren. Når det er mulig, vil selskapet begrense uttak som kun kan gjøres til samme konto som kontoinnehaveren bruker for å foreta innskudd.

6.11 Avhengig av betalingsmetoden valgt av kontoinnehaveren, kan minimums- og/eller maksimumsgrenser for innskudd gjelde.

6.11.1 For å ta ut et beløp fra kontoen, må kontoinnehaveren fullføre følgende trinn:

1. Velg "Ta ut" i Konto-delen.

2. Velg passende metode for uttak.

3. Oppgi de nødvendige personopplysningene og angi beløpet.

4. Trykk på Bekreft. En melding som bekrefter uttaksforespørselen vil da vises.

Uttakene vil kun bli overført til samme konto som midlene stammer fra. Det kan også være begrensninger for uttak. Identiteten til spillerne må først verifiseres.

6.12 Selskapet forbeholder seg retten til å belaste kontoinnehaveren for administrative kostnader som følge av uttak gjort av kontoinnehaveren, som angitt på nettstedet.

6.13 Å plassere et spill via Internett kan være ulovlig i jurisdiksjonen der en kontoinnehaver er bosatt og/eller hjemmehørende; i så fall er ikke kontoinnehaveren autorisert til å bruke et kort for å plassere et spill.

6.14 En kontoinnehavers deltakelse i tjenestene i en jurisdiksjon der slik deltakelse er forbudt ved lov, skal ikke påvirke noen innsatser eller betalinger som er gjort til og påløpt til fordel for selskapet.

6.15 Selskapet eller den styrende myndigheten kan overvåke eller be om å gjennomgå alle transaksjoner for å forhindre hvitvasking av penger. Alle mistenkelige transaksjoner oppdaget av selskapet vil bli rapportert til de styrende myndighetene.

6.16 Alle transaksjoner kontrolleres for å forhindre hvitvasking.

6.17 Det er kontoinnehaverens eget ansvar å betale og fortsette med all nødvendig omhu i forhold til skatter på en premie, hvis og der det er aktuelt.

6.18 Det er ulovlig å sette inn penger fra dårlige midler.

6.19 Med initiativet til finans-/regnskapsavdelingen kan brukere bli omdirigert til forskjellige betalingsmetoder.

 

7. Ansvarsbegrensning

7.1 Du går inn på nettstedet og deltar i spillene på egen risiko. Nettstedene og spillene tilbys uten noen form for garanti, enten uttrykt eller underforstått.

7.2 Uten at det berører det generelle av den foregående bestemmelsen, skal selskapet, dets styremedlemmer, ansatte, partnere, tjenesteleverandører:

7.2.4 Ikke garantere at programvaren eller nettsiden/nettstedene er egnet for deres formål;

7.2.5 Ikke garantere at programvaren og nettstedet er fri for feil;

7.2.6 Ikke garantere at nettsidene og/eller spillene vil være tilgjengelige uten avbrudd;

7.2.7 Skal ikke være ansvarlig for noe tap, kostnader, utgifter eller skader, enten direkte, indirekte, spesielle, følgeskader, tilfeldige eller på annen måte, som oppstår i forbindelse med din bruk av nettsidene eller din deltakelse i spillene.

7.3 Du godtar herved å holde selskapet, dets direktører, ansatte, partnere og tjenesteleverandører fullstendig skadesløs for eventuelle kostnader, utgifter, tap, skader, krav og ansvar uansett forårsaket som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av nettstedet eller deltakelse i lekene.

8. Samarbeid, fusk, bedrageri og kriminell aktivitet

8.1. Følgende praksis i forhold til tjenestene:

a) misbruk av bonuser eller andre kampanjer (som definert i avsnitt 11.4)

b) bruk av urettferdige eksterne faktorer eller påvirkninger (ofte kjent som juks)

c) å utnytte urettferdig fordel (som definert i avsnitt 11.4);

d) åpne eventuelle duplikatkontoer; og/eller

e) å påta seg uredelig praksis eller kriminell aktivitet (som definert i paragraf 11.4), utgjør "forbudt praksis" og er ikke tillatt. Vi vil ta alle rimelige skritt for å forhindre og oppdage slik praksis og identifisere relevante aktører hvis de oppstår.

8.2. Du godtar at du ikke skal delta i eller være forbundet med noen form for forbudt praksis i forbindelse med din tilgang til eller bruk av tjenestene.

8.3. Hvis:

a) Vi har rimelig grunn til å tro at du har deltatt i eller har vært forbundet med noen form for forbudt praksis (og grunnlaget for vår tro skal inkludere bruk av oss av svindel, juks og samhandlingsoppdagelse som brukes i gambling og spillindustrien på det aktuelle tidspunktet); eller

b) Du har plassert veddemål og/eller spilt nettspill med en annen nettleverandør av gamblingtjenester og er mistenkt (som et resultat av slikt spill) for forbudt praksis eller annen upassende aktivitet; eller

c) Vi blir oppmerksomme på at du har "trukket tilbake" eller nektet noen av kjøpene eller innskuddene du har gjort til kontoen din; eller

d) Du blir konkurs eller utsettes for tilsvarende saksbehandlinger hvor som helst i verden, da (inkludert i forbindelse med enhver suspensjon og/eller oppsigelse av kontoen din) har vi rett til å holde tilbake hele eller deler av kontoen din med hensyn til kontoen din. balansere og/eller gjenopprette fra kontoen beløpet for eventuelle innskudd, utbetalinger, bonuser eller gevinster som har blitt påvirket av eller på noen måte kan tilskrives noen av hendelsen(e) skissert i dette avsnittet.

8.4. For formålet med denne paragraf 11:

a) En "svindelpraksis" betyr enhver uredelig aktivitet utført av deg eller av en person som handler på dine vegne eller i samarbeid med deg, og skal omfatte, uten begrensning:

- uredelige tilbakeføringer og rake-back-aktivitet;

- bruk av et stjålet, klonet eller på annen måte uautorisert kreditt- eller debetkort, som en kilde til midler, av deg eller en annen person som deltok i det samme spillet som deg til enhver tid;

- samarbeidet mellom deg og andre for å oppnå en urettferdig fordel (inkludert gjennom bonusordninger eller lignende insentiver som tilbys av oss);

- ethvert forsøk på å registrere falsk eller villedende kontoinformasjon;

- enhver faktisk handling eller forsøkt handling fra deg som med rimelighet anses av oss å være ulovlig i gjeldende jurisdiksjon, gjort i ond tro, eller ment å svindle oss og/eller omgå kontraktsmessige eller juridiske begrensninger, uavhengig av om en slik handling eller forsøk på handling faktisk forårsaker oss skade eller skade;

b) En "urettferdig fordel" skal omfatte, uten begrensning:

- utnyttelse av en feil, smutthull eller feil i vår eller tredjeparts programvare som brukes av deg i forbindelse med tjenestene (inkludert med hensyn til ethvert spill);

- bruk av automatiserte spillere ('bots'), eller annen tredjepartsprogramvare eller analysesystemer; eller

- utnyttelsen av deg av en "Feil" som definert i paragraf 18, uansett enten til din fordel og/eller til ulempe for oss eller andre.

c) Bonusmisbruk inkluderer, men er ikke begrenset til:

Jeg. brudd på vilkår og betingelser for en bonus, gratisspill eller andre kampanjetilbud

ii. åpning av flere kontoer for å kreve flere bonuser;

iii. alle bonuser er underlagt bonusbruksbegrensninger basert på bonusmotoren, og med mindre annet er oppgitt, bør de ikke brukes mer enn 6 ganger per kalendermåned; hvis en bonuskode av en eller annen grunn brukes av en individuell spiller over det oppgitte beløpet, forbeholder selskapet seg retten til å undersøke bonusmisbruksmønsteret og trekke fra bonusgevinster pluss alle tredjepartsgebyrer som oppstår fra spillerens aktivitet (betalingsgebyrer, leverandøravgifter, etc)

Der det er en rimelig mistanke om at kontoinnehaveren har begått eller forsøkt å begå bonusmisbruk, enten på egen hånd eller som en del av en gruppe, forbeholder selskapet seg retten til å:

Jeg. mister bonusen som er tildelt kontoinnehaveren og eventuelle gevinster fra denne bonusen, og/eller

ii. tilbakekalle, avslå eller trekke tilbake et bonustilbud fra kontoinnehaveren, og/eller

iii. blokkere en tilgang til bestemte produkter, og/eller

iv. ekskludere kontoinnehaveren fra eventuelle fremtidige kampanjetilbud, og/eller

v. avslutte kontoinnehaverens konto med umiddelbar virkning.

 

9. Stenging av kontoen din

 

OPPSIGELSE AV BRUKSVILKÅRENE STENGT OG OPPSIGELSE AV DEG

9.1 Forutsatt at kontoen din ikke viser at en saldo skyldes oss, har du rett til å stenge kontoen din og si opp vilkårene for bruk med minst tjuefire timers varsel til oss når som helst, ved å kontakte oss gjennom kunden Tjenester, detaljer om disse finnes i delen Kontakt oss og hjelp på nettstedet:

9.1.1 Indikere at du ønsker å stenge kontoen din; og

9.1.2 Oppgi årsakene til at du ønsker å stenge kontoen din, spesielt hvis du gjør det på grunn av bekymringer over nivået på din bruk av tjenestene.

Vi vil svare på forespørselen din, bekrefte stenging av kontoen din og datoen da slik stenging trer i kraft, innen rimelig tid, forutsatt at du fortsetter å ta ansvar for all aktivitet på kontoen din inntil slik stenging har blitt utført av oss (på hvilket tidspunkt vil vilkårene for bruk opphøre).

9.2 Når du ber om stenging av kontoen din i henhold til avsnitt 9.1, med forbehold om avsnitt 9.3, returner eventuell utestående saldo på kontoen din til deg.

9.3 Ved enhver oppsigelse av kontoen din i henhold til denne paragraf 9 har vi rett (uten å begrense våre rettigheter i henhold til paragraf 9.6) til å holde tilbake, fra tilbakebetalingen av den utestående saldoen på din konto, alle midler: (a) i henhold til paragraf 8 (samarbeid , Fusk, svindel og kriminell aktivitet); (b) i henhold til paragraf 20 (brudd på vilkårene for bruk); (c) som ellers gitt i vilkårene for bruk (inkludert, etter behov, avsnitt 5.4); eller (d) som kreves av lov eller forskrift.

9.4 Når vi tilbakebetaler den utestående saldoen på kontoen din, skal vi bruke samme betalingsmåte som du oppga ved registrering av kontoen din, eller en annen betalingsmåte som vi med rimelighet kan velge.

9.5 Der du har stengt kontoen din, kan vi under visse omstendigheter være i stand til å gjenåpne kontoen din med de samme kontoopplysningene som før hvis du ber oss om det. I slike omstendigheter, mens kontoen din vil ha de samme kontoopplysningene som før, vil den være underlagt vilkårene for bruk som er i kraft på datoen for en slik gjenåpning og eventuelle tidligere rettigheter (inkludert, men uten begrensning, til bonuser eller betingede gevinster) vil ikke lenger være gyldige.

STENGING OG OPPSIGELSE AV OSS

9.6 Vi er når som helst (og til tross for eventuelle andre bestemmelser i bruksvilkårene) berettiget til å stenge kontoen din og avslutte bruksvilkårene ved skriftlig varsel (eller forsøkt varsel) til deg ved å bruke kontaktopplysningene dine. I tilfelle en slik oppsigelse fra oss skal vi, med forbehold om paragraf 12.7, så snart det er praktisk mulig etter en forespørsel fra deg, refundere saldoen på kontoen din.

9.7 Der vi stenger kontoen din og avslutter vilkårene for bruk i henhold til paragraf 11 (samarbeid, fusk, svindel og kriminell aktivitet) eller paragraf 20 (brudd på vilkårene for bruk), vil saldoen på kontoen din ikke kunne refunderes og anses som fortapes av deg i omfanget av ethvert krav vi måtte ha mot deg på datoen for slik stenging (enten under din konto, det er en duplikatkonto eller noe lignende). Stenging av kontoen din og oppsigelse av vilkårene for bruk, annet enn i henhold til paragraf 11 eller 20 i disse generelle vilkårene, vil ikke påvirke noen utestående spill, forutsatt at slike utestående spill er gyldige og at du ikke bryter vilkårene for bruk på noen måte. For å unngå tvil vil vi ikke kreditere noen bonuser på kontoen din, og du vil heller ikke ha rett til betingede gevinster, på noe tidspunkt etter datoen da den ble stengt (enten av oss i henhold til vilkårene for bruk, eller som svar på din forespørsel).

9.8 Følgende paragrafer skal overleve enhver oppsigelse av bruksvilkårene: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 og 34 og eventuelle andre paragrafer som er nødvendige for formålet med tolkning; sammen med eventuelle relevante deler av spillreglene, relevante spillregler og tilleggsvilkårene.

SUSPENSJON AV OSS

9.9 Vi har rett til å suspendere kontoen din under omstendighetene som er uttrykkelig angitt i vilkårene for bruk. Ved suspensjon av kontoen din: (a) skal ingen aktivitet tillates (inkludert innskudd, uttak, veddemål eller spill) før datoen da den reaktiveres av oss; (b) ingen bonuser eller betingede gevinster vil bli kreditert kontoen; og (c) vi skal ta opp problemet som har gitt opphav til kontosuspensjonen med sikte på å løse det så snart det er praktisk mulig, slik at kontoen, etter behov, enten kan reaktiveres eller stenges.

9.10 Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å annullere eventuelle gevinster og tape saldo (gevinster og innskudd) på spillekontoen din, å si opp avtalen og/eller suspendere leveringen av tjenestene eller deaktivere kontoen din hvis:

i) vi identifiserer at du har forkledd, eller forstyrret, eller tatt skritt for å skjule eller forstyrre, på noen måte med IP-adressen til en enhet som brukes for å få tilgang til nettstedet vårt (som bruk av et virtuelt privat nettverk "VPN")

ii) det kommer til vår oppmerksomhet at kunden brukte forfalskede dokumenter (bilder, skannede dokumenter, skjermbilder osv.) under verifiseringsprosedyren eller når avtalen er aktiv

iii) det er en rimelig mistanke om at du har begått eller forsøkt å begå et bonusmisbruk, enten på egen hånd eller som en del av en gruppe

iv) du er involvert i svindel, samhandling, fiksing eller annen ulovlig aktivitet i forbindelse med din eller tredjeparters deltakelse, eller du bruker programvareassisterte metoder eller teknikker eller maskinvareenheter for å delta i tjenestene som tilbys av selskapet .

9.11 Selskapet forbeholder seg retten til å stenge eksisterende kontoer uten forklaring. I dette tilfellet, eller i tilfelle av en kontostenging av en kunde, vil måsbalansen bli utbetalt med mindre det er mistanke om uredelig (f.eks. arbitrasje, etc.) atferd. I tilfelle av uredelig oppførsel, vil gevinster bli annullert og innskudd vil bli refundert etter at vi har trukket tilsvarende administrasjons- og transaksjonsgebyrer og eventuelle gebyrer som selskapet er forpliktet til å betale til de kompetente myndighetene på grunn av en kundes klage. Selskapet forbeholder seg også retten til å rapportere til de aktuelle myndighetene hvis en kunde er involvert i noen form for mistanke om uredelig oppførsel.

9.12 Hvis det, etter selskapets egen beslutning, blir funnet at spilleren har jukset eller forsøkt å svindle selskapet, på noen måte inkludert, men ikke begrenset til spillmanipulasjon, ved bruk av strategier (f.eks. Martingale, Anti-Martingale-system) rettet mot utro gevinster eller betalingssvindel, eller hvis han/hun kommer med usanne og/eller ondsinnede kommentarer med hensyn til selskapets drift i media eller forum, eller hvis selskapet mistenker spilleren for uredelig betaling, inkludert bruk av stjålne kredittkort eller annen uredelig aktivitet ( inkludert men ikke begrenset til tilbakeføring eller annen tilbakeføring av en betaling) eller forbudte transaksjoner (inkludert men ikke begrenset til hvitvasking av penger), forbeholder selskapet seg retten til å publisere spillerens handlinger sammen med hans/hennes identitet og e-postadresse, som samt å sirkulere denne informasjonen til banker, kredittkortselskaper og relevante byråer. Videre kan selskapet stenge alle kontoer og miste eventuelle kontosaldoer som spilleren har hos selskapet

Vi forbeholder oss retten til å annullere og holde tilbake enhver eller alle gevinster gjort av en spiller, der vi har rimelig grunn til å tro at den nevnte spilleren handler eller har handlet i forbindelse med et forsøk på å svindle eller skade selskapet og/eller tjenestene og /eller plattformen på noen måte.

Av hensyn til databeskyttelse, sikkerhet og unngåelse av svindel tillater ikke selskapet bruk av noen kommunikasjonskanaler inkludert i tjenestene og/eller plattformen for å tilby eller promotere tilbud, produkter eller tjenester (enten spillerens eller en tredjemann). festen). Spilleren har uttrykkelig forbud mot å legge ut informasjon eller kontakte våre kunder for å tilby eller markedsføre tilbud, produkter eller tjenester.

 

10. Registrering

10.1 Kun registrerte brukere kan delta i selskapets bonusprogrammer. For å registrere seg må brukeren fylle ut registreringsskjemaet fullstendig og nøyaktig.

10.2 Registrering og spill er kun tillatt for personer over 18 år (eller den tillatte aldersgruppen i det gitte landet som brukeren har åpnet et innskudd fra og gjort innsatser fra). Brukere har det fulle ansvar når det gjelder å håndtere lovligheten av internettgambling i regionen der de bor og/eller for å gi de aktuelle myndighetene i landet deres informasjon om gevinster. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve bevis på alder og sperre brukerens konto før de mottar riktig dokumentasjon.

10.3 All informasjon gitt under registreringen må være nøyaktig og fullstendig. Spesielt ved bruk av kreditt- eller debetkort må kortinnehaverens navn og etternavn samsvare med navn og etternavn som er angitt i registreringsskjemaet, ellers vil kontoen bli sperret. Alle innsatser som er gjort før låsing av kontoen anerkjennes som gyldige.

10.4 Selskapet forbeholder seg retten til å blokkere kontoene til brukere som har rapportert falske data, samt å nekte dem betaling av eventuelle gevinster. På forespørsel fra selskapet må brukeren presentere et offisielt dokument med et fotografi, som bekrefter hans identitet (en passkopi eller hans nasjonale ID), bevis på ektheten av de angitte adressedataene og telefon og bevis på eierskap til betalingsmetoden.

10.5 Hver bruker kan bare ha én konto. Registrerte brukere kan ikke registrere seg på nytt som en ny klient med et nytt navn eller en ny e-postadresse. I tilfelle brudd på denne regelen har selskapet rett til å annullere alle spill gjort av brukeren.

10.6 Brukeren har ingen rett til å tillate tredjepart å bruke spillkontoen deres.

10.7 Vær oppmerksom på at du ikke bør sende oss detaljene om kredittkortkontoen din eller annen sensitiv finansiell informasjon via en ukryptert e-post.

10.8 Selskapet lar alle sine brukere velge sin egen kombinasjon av brukernavn og passord. Brukere bør holde slik informasjon hemmelig. Hvis brukernavnet og passordet ditt angis riktig mens du går inn på siden, forblir alle spill i kraft og kan ikke kanselleres eller endres av brukeren. Hvis du mistenker at noen andre enn deg kjenner passordet ditt, endre det umiddelbart på nettsiden vår. Hvis du har glemt passordet eller en del av det, vennligst klikk på "Glemt passordet ditt?" knappen på påloggingssiden og følg prosedyren for å tilbakestille den.

10.9 Brukere som plasserer sine spill i selskapet via en mobiltelefon bør huske at selskapet ikke er ansvarlig for tap av data i mobiltelefonen til klienten, og er ikke ansvarlig for provisjon fra mobil- og internettoperatører. Ved å registrere seg bekrefter klienten at han godtar og godtar disse vilkårene.

10.10 Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å sjekke spillerens identitet, uten forvarsel, og før utbetalinger behandles; Selskapet forbeholder seg også retten til å holde uttak i den tiden som trengs for å sjekke spillerens identitet.

10.10.1 Vær oppmerksom på at når kumulative innskudd eller uttak når € 2000, vil spillerverifiseringsprosedyren være obligatorisk. Verifikasjonsprosessen vil kreve fra spillere å oppgi dokumenter som, men ikke begrenset til, identitetskort, bankkort, kontoutskrifter, formuekilde, pengekilde og strømregninger. I tilfelle falske personopplysninger oppgitt av spillerne, kan uttaket nektes og brukerkontoen kan avsluttes. Spilleren vil bli informert om dette via e-post. I noen tilfeller kan selskapet be om Selfie med ID, Selfie med ID og spesialskilt, eller til og med ringe eller videosamtale. Når noen dokumenter etterspørres, må kontoinnehaveren laste opp slik dokumentasjon på sin konto (Min profil > Dokumenter). Når du ber om dokumenter for en kontoverifisering, vil eventuelle ventende uttak bli kansellert.

10.10.2 Når bekreftelsen er fullført, kan kontoinnehaveren be om et nytt uttak. I tilfelle at kontoen ikke er verifisert innen tretti (30) dager fra den første forespørselsdatoen, vil kontoen fryses for spilling og transaksjoner. Der, av en eller annen grunn, en kontoinnehaver nekter eller ikke er i stand til å gi oss noen av de forespurte dokumentene, forbeholder selskapet seg retten til å suspendere kontoen og konfiskere alle tilgjengelige midler.

10.10.3 Refusjonsforespørsel kan også avvises av kasinoet hvis spilleren oppgir falske eller bevisst modifiserte personopplysninger for å omgå systemet.

11. Valuta

11.1 For øyeblikket har brukere rett til å plassere spill i følgende valutaer: EUR, USD, AUD, CAD, NOK, GBP, RUB, NZD, JPY, BRL. Selskapet forbeholder seg retten til å blokkere mottak av spill og driftsaktiviteter i alle de angitte valutaene. I dette tilfellet vil alle nødvendige betalinger på kontoene til blokkert valuta bli holdt i en annen valutaekvivalent til interbankkursen for den dagen.

12. Bonusprogrammet

12.1 Alle brukeres bonuser er individuelt begrenset til én person, hjemmeadresse, telefonnummer og e-postadresse, én betalingsregning (som med kortnummer eller Skrill-konto), samt datamaskinen som brukes (inkludert instituttet, Internettklubb og andre offentlige institusjoner). Selskapet har rett til å nekte bonusen til enhver bruker eller gruppe av brukere. Bonusprogrammer er kun tilgjengelig for brukere som har gjort et innskudd i ekte valuta til firmakontoen.

12.2 I tilfelle brudd på ethvert krav til bonusprogrammene, og også hvis det er bevis på gjentatte spill på en og samme begivenhet fra en gruppe kunder, eller konspirasjon, uavhengig av resultatet av de gitte spillene, forbeholder selskapet seg retten til å frata disse brukerne en bonus og å betrakte de tilsvarende innsatsene som ugyldige. For å beskytte seg mot svindel har selskapet rett til å kreve et dokument fra klienten som beviser identitet før en bonus overføres.

12.3 KAMPANJEVILKÅR

Med mindre annet er oppgitt, gjelder følgende vilkår for alle bonuser, gratisspinn, gratisspill, kasinosjetonger og annet "kampanjemateriale" som tilbys via nettsiden, nyhetsbrev og SMS.

12.3.1 Casino 'Velkommen' og 'Reload' (spilleautomater), og Sports 'Welcome' og 'Reload'-bonuser er gyldige i en periode på 30 dager fra det tidspunktet de krediteres spillerens konto. Etter perioden på 30 dager utløper det ovennevnte kampanjemateriellet og kan ikke kreves eller refunderes.

12.3.2 Live Casino 'Velkommen' og 'Reload'-bonus er gyldige i en periode på 14 dager fra det tidspunktet de er kreditert til spillerens konto. Etter perioden på 14 dager utløper det nevnte kampanjemateriellet og kan ikke kreves eller refunderes.

12.3.3 Alle gratisspinn , gratisspill, bonussjetonger er gyldige i en periode på 7 dager fra det tidspunktet de krediteres spillerens konto. Etter perioden på 7 dager utløper det nevnte kampanjemateriellet og kan ikke kreves eller refunderes. Maksgevinster fra Cashback / Lojalitetsbonus er begrenset til fem (5x) ganger det opprinnelige beløpet til Cashback Bonus gitt. Eventuelle gevinster over det vil bli tapt. Maksgevinster fra sesong-/spesialkampanjer (inkludert, men ikke begrenset til, julebonuser, påskebonuser, Halloween-bonuser) for 200 % og over bonusterskel, er begrenset til fire (4x) ganger det første innskuddsbeløpet. Maksgevinster for bonuser mellom 150 % - 199 % bonusterskel er begrenset til åtte (8x) ganger det første innskuddsbeløpet. Maksgevinster for bonuser mellom 120 % - 149 % terskel, er begrenset til ti (10x) ganger det første innskuddsbeløpet. Maksgevinster for bonuser mellom 100 % - 119 % terskel, er begrenset til femten (15x) ganger det første innskuddsbeløpet. Maksgevinster for bonuser mellom 25 % - 99 % terskel, er begrenset til tjue (20x) ganger det første innskuddsbeløpet. Eventuelle gevinster over disse grensene vil bli tapt.

12.3.4 Alle bonuser og kampanjemateriell på denne nettsiden kommer med et omsetningskrav som må oppfylles før bonuspengene gjøres om til kontanter:

- Gratisspinn: x20 (ganger tjue) antall gevinster

- Casino Chip: x25 (ganger tjue) bonusbeløpet

- Freebets: x1 (ganger én) mengden av gevinster

- Sportsbonus: x10 (ganger ti) innskuddet og bonusbeløpet

- Kasinobonus: x45 (ganger førtifem) innskuddet og bonusbeløpet

- Live Casino-bonus: x35 (ganger trettifem) innskuddet og bonusbeløpet

12.3.5 Bonuser må omsettes utelukkende på gyldige spill som tilhører den spesifikke spillkategorien som bonusen opprinnelig ble tilbudt under. For eksempel må en sportsbook-bonus omsettes eksklusivt på sport, en kasinobonus eksklusivt på spilleautomater, og en live casino-bonus eksklusivt på live kasinospill.

12.3.6 Kasinobonuser (spilleautomater) tilbys noen ganger på spesifikke spilltjenesteleverandører (GSP) eller på spesifikke spilleautomater. Derfor vil kun innsatsen som utføres på de valgte GSP-ene og/eller på spesifikke spilleautomater bli tatt i betraktning mot bonusens omsetningskrav.

12.3.7 Det maksimale beløpet som kan vinnes eller tas ut via gratisspinn, kasinosjetonger og gratisspill er begrenset til 100 EUR (eller tilsvarende i andre valutaer) eller tre ganger verdien, avhengig av hva som kommer først, med mindre annet er oppgitt. Det maksimale beløpet som kan vinnes eller ta ut via bonuser uten innskudd er begrenset til 25€, eller tilsvarende i valuta. All informasjon om maksimale dagers gyldighet, omsetningskrav, gjenværende omsetningskrav finner du under hver spesifikk bonus under Kundens Bonuser-seksjon.

12.3.8 For gratisspinn uten innskudd, kasinosjetonger og gratisspill tildelt spillere som ikke tidligere har gjort et innskudd, kreves et minimumsinnskudd samt en omsetning på x1 (ganger én) innskuddsbeløpet, før gevinstene kan bli trukket tilbake. Lojalitetscasinobonuser, gratisspinn, kasinosjetonger og lojalitetsbonuser og gratisspill kan kun tildeles fullt verifiserte spillere. Kun én bonus er tillatt per kunde, per husstand, per adresse, per delt datamaskin og delt IP-adresse, og per kontodetaljer som e-postadresse, bankkontodetaljer, kredittkortinformasjon og kontonummer for betalingssystemet. Ethvert misbruk av bonustilbudet vil føre til stenging av kontoen.

12.3.9 Gratisspillene som tilbys må plasseres på fotball med minimum odds på 2,00. Handicaps og Draw-no-bet-markeder er ekskludert.

12.3.10 Det maksimale innsatsbeløpet som kan plasseres med bonuspenger i Casino er 5 EUR (eller tilsvarende i andre valutaer) eller 15 % av det totale bonusbeløpet som tildeles (avhengig av hva som kommer først). Eventuelle spillrunder eller spinn som overskrider det maksimale innsatsbeløpet vil ikke telle mot omsetningskravene for bonusen, og eventuelle potensielle gevinster vil bli tapt.

12.3.11 Hvis en spiller bestemmer seg for å kansellere en aktiv bonus, kan han gjøre det fra kontoen sin. Imidlertid vil alle bonuspenger, alle gevinster og eventuelle omsatte beløp som følge av hans spillaktivitet med bonusen bli tapt for en gang for alle. Bonusspill beregner først ekte penger og deretter bonusbeløp.

12.3.12 Personlige tilbud kommunisert eksklusivt til et spesifikt segment av spillere via e-post eller SMS er eksklusivt tilgjengelig for de tiltenkte mottakerne av e-posten eller SMSen og kun for disse.

12.3.13 For personlige tilbud kommunisert via e-post eller SMS, blir spillere bedt om å kontakte kundestøtteteamet vårt for å kreve bonusen med alle nødvendige detaljer (f.eks. bonuskode, type tilbud, mottakerens e-postadresse osv.).

12.3.14 I noen tilfeller vil vi gi gratisspinn i form av en kasinobonusbrikke. Beløpet som skal krediteres tar hensyn til minimumsinnsatsen som er tillatt på den eller de spesifikke spilleautomatene. For eksempel vil 20 gratisspinn på NetEnts Guns N' Roses videoslot bli tildelt som en 4 EUR (eller tilsvarende i valuta) Casino Chip og den er ment å spilles på den spesifikke spilleautomaten (Bonus Chip = Min. innsats (0,20) EUR) x antall runder (20) = 4 EUR).

12.3.15 Ingen av kampanjemateriellet som tilbys via denne nettsiden kan overføres, byttes eller refunderes. I de tilfellene der et bestemt reklamemateriell ikke kan brukes på grunn av tekniske, geografiske eller juridiske begrensninger, har ikke selskapet noe ansvar og forbeholder seg retten til ikke å kompensere eller refundere spillere.

12.3.16 Spillere kan til enhver tid bli bedt om å oppgi alle nødvendige KYC-dokumenter for verifisering av kontoen deres (bevis på identitet, betalingsmåte(r) og bosted).

12.3.17 Ved tvil om bonusens gjenværende omsetningskrav, anbefales spillere å kontakte vårt kundestøtteteam.

12.3.18 Veddemål vil ikke telle på følgende spill. Du er selv ansvarlig for ikke å inkludere følgende spill i bonusinnsatsen din:

Alle videopokerspill, Alle rulettspill, Alle Quick Play-spill, Alle Blackjack-spill, Hi Lo Fever, Alle Baccarat-spill, 3 Card Poker, Europeisk rulett, Blood Suckers, Blood Suckers II, The WishMaster, Dead or Alive, Dead or Alive II, Jack Hammer 2, Cloud Quest, Tower Quest, Pearls of India, Treasure Island, Eye of the Kraken og Solar Queen.

Selskapet forbeholder seg retten til å miste gevinster og eventuelle omsatte beløp hvis kunder oppdaget at de klarte å spille ovennevnte spill med en aktiv bonus.

12.3.19 Vi forbeholder oss retten til å endre, kansellere eller avslutte noen av kampanjene når som helst og uten forvarsel.

 

13. Innskudd

13.1 De tilgjengelige betalingsmåtene bestemmes av landet og valutaen som ble valgt under registreringen. En fullstendig liste over gebyrer, begrensninger på dem og andre elementer vises på siden for innskudd og uttak. Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og detaljene.

13.2 Når du utfører økonomiske transaksjoner, er det nødvendig at navnet på eieren av debet-/kredittkortet eller bankkontoen samsvarer nøyaktig med navnet på eieren av den aktuelle kontoen til selskapet. Ellers forbeholder selskapet seg retten til å kansellere alle transaksjoner og gi en avkastning på alle innsatser som er gjort mens du bruker en annens konto eller kreditt-/debetkort.

14. Innføring av penger på konto

14.1 Dersom noen midler er feilaktig overført til Bruker, plikter Bruker å varsle selskapet umiddelbart. Eventuelle gevinster til klienten som oppstår på grunn av en slik feil skal anses som ugyldige, og slike spill kan refunderes, uavhengig av forsinkelsen mellom opprinnelsen til feilen og tidspunktet den ble sett.

14.2 Hvis innskuddene til kontoen ble gjort for andre formål enn spill, poker, kasino og finanstipping, forbeholder selskapet seg (spesielt ved mistanke om svindel) retten til å kansellere et innskudd og kreve inn alle kostnader som påløper fra brukeren. resultat av behandling av depositumet.

14.3 Hvis brukerens innskudd overstiger innsatsens beløp, etter kundens anmodning om uttak, forbeholder selskapet seg retten til å belaste brukeren for alle kostnader som påløper som følge av behandling av innskudd og uttak.

15. Økonomiske begrensninger

15.1 Minimumsinnsatsen på enhver begivenhet tilsvarer 0,50 euro i den registrerte valutaen til spillkontoen. Minimumsinnsatsen i "Multiple"-modus og minimumsinnsatsen på én versjon av "Systemet" tilsvarer 0,50 euro.

15.2 Maksimal koeffisient for "Flere" innsatser er 500€. "Flere" spill, der gevinstkoeffisienten overstiger maksimum, beregnes med en koeffisient på 500€. I disse tilfellene bør ikke summen av gevinster overstige den maksimale utbetalingen for en "Single" innsats. Den maksimale koeffisienten for gevinster for hver versjon av "Systemet" er 500€. Varianter av systemer der gevinstkoeffisienten overstiger maksimum, beregnes med en koeffisient på 500€.

15.3 Maksimumsbeløpet for innsatsen på begivenheten avhenger av sporten og begivenhetene og er definert av bookmakernettverket spesifikt for hver begivenhet og hver type spill og kan endres uten skriftlig varsel. Selskapet forbeholder seg retten til å begrense den maksimale innsatsen på individuelle arrangementer, samt innføring og fjerning av spesifikke begrensninger på kontoene til individuelle brukere uten varsel eller forklaring av årsaker.

15.4 Alle økonomiske begrensninger gjelder for hver bruker/gruppe som opptrer sammen, og gjør spill som inneholder de samme spådommene. Hvis brukeren gjør et antall spill som inneholder de samme spådommene, kan den totale betalingen på disse spillene begrenses av størrelsen på en maksimal betaling regulert av gitte begrensninger.

 

16. Betalinger

16.1 Betalinger behandles innen en tid som ikke overstiger 72 timer fra det øyeblikket forespørselen er godkjent av betalingsavdelingen. Før den første betalingen foretas til brukeren via elektroniske betalingsmetoder (Skrill, Webmoney, kreditt- eller debetkort, etc.), er klienten forpliktet til å laste opp en elektronisk kopi av et pass av hans nasjonale ID på den relevante delen under hans profil . Selskapet kan etter eget skjønn be kunden om ytterligere dokumenter (f.eks. bevis på adresse, selfies osv.) før deres første betaling. Husk at forfalskning er strengt straffet ved lov og i tilfeller av mistanke om å plassere en forfalskning eller en redigert kopi av dokumentene ved hjelp av elektroniske metoder, forbeholder selskapet seg retten til å sende slike dokumenter til de aktuelle reguleringsmyndighetene.

16.2 Før betalingen foretas, vil de ansatte i selskapet verifisere samsvaret med navn, etternavn, fars navn, fødselsdato til klienten og også andre data. Hvis det blir funnet forskjeller mellom de faktiske dataene og dataene gitt av klienten, forbeholder selskapet seg retten til å foreta en refusjon for alle spill fra brukeren og nekte å utbetale gevinster til brukeren med mindre de beviser identiteten og nøyaktigheten til de inntastede dataene. .

16.3 Hvis det viser seg at brukeren har åpnet flere kontoer i selskapet, forbeholder selskapet seg retten til å nekte å utbetale disse kontoene (bortsett fra brukerens eiendeler som er legitimt overført til selskapets konto, etter at han har betalt en bot på 20 % av totalt antall innskudd).

16.4 Med den første forespørselen om tilbaketrekking må brukeren oppgi gyldig pass eller personlig ID-informasjon, nøyaktig slik det vises på dokumentet, på språket til landet som utstedte (eller i tilfelle utenlandske dokumenter – på engelsk).

16.5 Gruppe- og familiemedlemmer bør regulere personlige forhold til hverandre – betalinger gjøres KUN i navnet til eieren av den aktuelle kontoen.

16.6 Brukeren samtykker i å gi selskapet informasjon om bankkontoen hans som innsatsene vil bli gjort fra, spesielt for å overføre gevinstene hans.

16.7 Selskapet er ikke ansvarlig for endringer i antall betalinger knyttet til svingninger i valuta (kurs).

16.8 Hvis brukeren har bedt om et uttak på 1000 euro eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta til interbankkursen), betaler selskapet en provisjon på overføringen og påfølgende operasjoner av uttak i den gitte kalendermåneden. Ellers betales provisjonen til banken av Brukeren. Maksimalt uttakbart beløp over en 24-timers periode er 1 000 euro (eller tilsvarende i en annen valuta til interbankkurs) underlagt betalingsleverandørens spesifikke grenser. For gevinster over 10 000 euro vil utbetalingene skje i like månedlige avdrag.

16.9 Selskapet forbeholder seg retten til å ta ut midler ved å bruke en prioritert betalingsmåte for vinnende spillere (inkludert kreditt-/debetkort eller til spillerens bankkonto).

16.10 Før du bestiller den første betalingen, må spilleren satse 100 % av betalingen som et innskuddsbeløp på minimum 1,50 odd. Dette kravet er innført for å bekjempe svindel og "hvitvasking av penger" av spillere.

 

17. Ansvars- og tilbaketrekningsgrenser

17.1 Maksimal nettogevinst, basert på lisenstakers ansvar, i en 24-timers periode per konto er begrenset til 5000 EURO/CAD/USD.

17.2 Maksimal nettogevinst, basert på lisenstakers ansvar, per konto er begrenset til 50000€.

17.3 . Det maksimale uttakbare beløpet per konto er begrenset til 7000€/måned (eller tilsvarende i valuta), med mindre annet er spesifisert i vilkårene og betingelsene for en spesifikk kampanje. Unntak kan gjøres for spillere med et høyere VIP-nivå, hvis noen, etter kasinoets eget skjønn. Hvis en kunde vinner mer enn €30 000, forbeholder kasinoet seg retten til å dele utbetalingen i månedlige avdrag inntil hele beløpet er utbetalt. Hvis beløpet som skal tas ut er større enn €7.000, vil de resterende beløpene bli satt tilbake på spillerens konto, for å bli tatt ut i den påfølgende måneden. Uttak (utbetalinger) over 2 300 € vil kreve ytterligere verifiseringsprosedyrer; bevis på identitet, alder og bosted. "Selskapet" forbeholder seg retten til å gjennomføre slike verifiseringsprosedyrer i tilfelle lavere utbetalinger. Selskapet forbeholder seg retten til å utsette og/eller stoppe behandlingen av utbetalingsforespørsler inntil endelig godkjenning er mottatt for eventuelle utestående innskuddstransaksjoner.

17.4 En spiller med kun 1 innskudd vil være kvalifisert til å utbetale maksimalt 15 ganger det første innskuddsbeløpet. Alle ytterligere gevinster vil bli fjernet fra kontoen ved forespørsel om uttak.

17.5 Alle progressive jackpotgevinster vil bli betalt i sin helhet.

17.6 Penger som settes inn i kasinoet må brukes til spillaktivitet. På grunn av dette må alle innskudd omsettes minst tre (3) ganger.

17.7 De maksimale gevinstene er oppgitt i euro (€) som en basisvaluta for å sikre konsistens over hele verden, men valutaekvivalenter gjelder for faktiske utbetalinger. I tilfelle feil i kasinosystemet er alle innsatser ugyldige.

•En spiller med kun 1 innskudd vil være kvalifisert til å utbetale maksimalt 15 ganger det opprinnelige innskuddsbeløpet. Alle ytterligere gevinster vil bli fjernet fra kontoen ved forespørsel om uttak.

De maksimale gevinstene er oppgitt i euro (€) som en basisvaluta for å sikre konsistens over hele verden, men valutaekvivalenter gjelder for faktiske utbetalinger. I tilfelle feil i kasinosystemet er alle innsatser ugyldige.

 

18. Ekskluderinger av kasinospill

18.1. NetEnt

18.1.1 Absolutt begrensning

NetEnt vil ikke tillate at NetEnt Casino Games leveres til en enhet som opererer i noen av de nedenforstående jurisdiksjonene (uavhengig av om NetEnt Casino Games blir levert av enheten i den jurisdiksjonen eller ikke) uten de nødvendige lisensene.

Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Frankrike, Italia, Latvia, Litauen, Mexico, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA

18.2 Svartelistede territorier

Alle NetEnt kasinospill kan ikke tilbys i følgende territorier: Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Australia, Bahamas, Botswana, Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Ecuador, Etiopia, Frankrike, Ghana, Guyana, Hong Kong, Italia, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Latvia, Litauen, Mexico, Namibia, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Panama, Filippinene, Portugal, Romania, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Sudan, Syria, Taiwan, Trinidad og Tobago, Tunisia, Uganda, Storbritannia, USA, Jemen, Zimbabwe.

18.3 Svartelistede merkede spillområder

De fulgte NetEnt Braded-spillene har noen ytterligere begrensninger i tillegg til de svartelistede territoriene angitt ovenfor:

18.3.1 I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, må ikke PlanetoftheApesVideoSlot tilbys i følgende territorier: Aserbajdsjan, Kina, India, Malaysia, Qatar, Russland, Thailand, Tyrkia, Ukraina.

18.3.2 I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, må ikke Vikings Video Slot tilbys i følgende jurisdiksjoner: Aserbajdsjan, Kambodsja, Canada, Kina, Frankrike, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Ny-Guinea, Qatar, Russland, Sør-Korea, Thailand, Tyrkia, Ukraina, USA.

18.3.3 I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, må ikke Narcos Video Slot tilbys i følgende territorier: Indonesia, Sør-Korea.

18.3.4 I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, må ikke Street Fighter Video Slot tilbys i følgende territorier: Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Bahamas, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brasil , De britiske jomfruøyene, Canada, Caymanøyene, Kina, Chile, Clipperton Island, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Den dominikanske republikk, El Salvador, Grønland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Martinique, Mexico, Montserrat, Navassa-øya, Paraguay, Peru, PuertoRico, Saba, Saint-Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre og Miquelon, Saint Vincent og Grenadinene, Surinam, Turks-landene Amerika, Uruguay, De amerikanske jomfruøyene, Venezuela.

18.3.5 I tillegg til jurisdiksjonene angitt i paragraf 2, må ikke Fashion TV Video Slot tilbys i følgende territorier: Cuba, Jordan, Tyrkia, Saudi-Arabia.

18.4 Universalmonstre (Frankenstein, Frankensteins brud, Dracula, Mumien, Ulvemannen, Creature from the Black Lagoon og The Invisible Man), kan bare spilles i følgende territorier: Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia og Hercegovina, Georgia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Russland, San Marino, Serbia, Sveits, Ukraina, Kroatia, Makedonia, Tyrkia, Østerrike, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Peru, Polen, Slovakia, Slovenia og Sverige.

19. Microgaming

Innbyggerne i enkelte land har ikke tilgang til Microgaming-spillene. Denne listen inkluderer følgende land: Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Singapore, Sør-Afrika, Spania, USA og Storbritannia. I tillegg er de delvise restriksjonene pålagt innbyggerne i noen andre land: USA, Israel, Tyrkia, Cuba, Iran, Burma, Libya, Nord-Korea, Sudan, Syria, Sør-Afrika.