Rekisteröidy

Riidanratkaisu


Valitukset ja huomautukset

Ei vaatimuksia tai kiistoja koskien: 1.1 Palveluita käyttämällä tekemäsi vedon hyväksymistä tai ratkaisemista tarkastellaan yli 30 päivän kuluttua alkuperäisen tapahtuman päivämäärästä; ja 1.2 Peli, jota olet pelannut käyttämällä Palveluita, katsotaan yli 12 viikon kuluttua tapahtuman tai pelin tapahtumapäivästä.

2. Jos haluat tehdä valituksen palveluista, sinun tulee ensimmäisenä askeleena ottaa yhteyttä asiakastukipalveluun valituksen johdosta niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. Asiaa jatketaan tarvittaessa asiakastukitiimimme sisällä ratkaisuun asti.

3. Jos käyttöehdoista aiheutuu erimielisyyttä, jota ei voida ratkaista asiakaspalvelun ollessa eskaloitunut kappaleen 2 mukaisesti , voit pyytää esimiehen tai esimiehen käsittelemään asiaa. Pyrimme ratkaisemaan asian sinua tyydyttävällä tavalla joko välittömästi tai ottamalla sinuun yhteyttä myöhemmin.

. Hyväksyt, että satunnaislukugeneraattorimme määrittää Palveluiden kautta pelattujen pelien tuloksen ja hyväksyt kaikkien tällaisten pelien tulokset. Hyväksyt lisäksi, että siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että näytölläsi näkyvän tuloksen ja Operaattorin käyttämän pelipalvelimen välillä syntyy erimielisyyttä, pelipalvelimella näkyvä tulos on ratkaiseva, ja hyväksyt ja hyväksyt, että tallentamamme tiedot ovat lopullinen toimivalta päättää osallistumisesi ehdot ja olosuhteet asiaankuuluvaan online-pelitoimintaan sekä osallistumisen tulokset.

5. Kun haluamme ottaa sinuun yhteyttä, voimme tehdä sen käyttämällä mitä tahansa yhteystietojasi. Ilmoitukset katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi ja vastaanottamasi välittömästi sen jälkeen, kun olet lähettänyt sähköpostin tai kun olemme olleet yhteydessä sinuun suoraan puhelimitse (mukaan lukien se, missä jätämme sinulle vastaajaviestin), tai kolmen päivän kuluttua minkä tahansa kirjeen lähetyspäivästä. . Todisteena tiedoksiannon tiedoksianto riittää, kun kirje on osoitettu, että se on asianmukaisesti osoitettu, leimattu ja asetettu postiin. sähköpostin tapauksessa, että tällainen sähköposti lähetettiin yhteystiedoissasi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen (jos sellainen on) silloin, kun tällainen sähköposti lähetettiin.

6. Yhtiö varaa oikeuden vähentää hallinto- ja transaktiomaksut sekä kaikki maksut, jotka Yhtiö on velvollinen maksamaan toimivaltaisille viranomaisille asiakkaan valituksen johdosta sääntelijöillemme tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on toimivaltainen julkaisemaan tällaisia ​​valituksia.

7. Mikäli Yritys ei pysty ratkaisemaan riitaa Asiakasta tyydyttävällä tavalla, Asiakas voi viedä valituksen kaikkine asiaankuuluvin seikkoineen asianomaiselle viranomaiselle, mikäli asia jää ratkaisematta.

 

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto

1. Varaamme oikeuden siirtää, luovuttaa ja alilisensoida tai pantata käyttöehdot ("toimeksianto") kokonaan tai osittain kenelle tahansa ilman sinulle ilmoittamatta, edellyttäen, että tällainen siirto koskee samaa ehdot tai ehdot, jotka eivät ole yhtä edullisia sinulle.

2. Et saa luovuttaa, alilisensoida tai muuten siirtää millään tavalla mitään käyttöehtojen mukaisia ​​oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.

 

Tapahtumat, jotka eivät ole hallinnassamme

1. Emme ole vastuussa tai vastuussa käyttöehtojen mukaisten velvoitteidemme laiminlyönnistä tai suorittamisen viivästymisestä, joka johtuu tapahtumista, jotka eivät ole meidän kohtuullisessa hallinnassamme, mukaan lukien (rajoituksetta) tietoliikenneverkkohäiriöt, sähkökatkot, viat kolmannen osapuolen tietokonelaitteistoissa (tai muissa) .

2. Suorituksemme katsotaan keskeytetyksi siltä ajalta, kun Force Majeure -tapahtuma jatkuu, ja meillä on suoritusaikaa pidennetty kyseisen ajanjakson ajaksi. Pyrimme kohtuullisin keinoin saattamaan Force Majeure -tapahtuman päätökseen tai löytääksemme ratkaisun, jolla velvollisuutemme voidaan suorittaa ylivoimaisesta esteestä huolimatta.

 

Oikeudelliset näkökohdat

1. Yritys ilmoittaa nimenomaisesti, että vedonlyönti ja vedonlyöntiorganisaatio sekä osallistuminen urheiluvedonlyöntiin, moninpelipokeriin, kasinopeleihin ja lottopeleihin voivat olla lailla rajoitettuja tai jopa kiellettyjä joissakin maissa. Tällaisia ​​rajoituksia tai kieltoja voidaan määrätä, vaikka yritys olisi hankkinut vedonlyöntiin ja vedonlyöntiorganisaatioihin tarvittavan luvan (lupa vedonlyöntiin tai pelin järjestämiseen). Käyttäjän tulee huomioida, että jos vedonlyönti tai osallistuminen urheiluvedonlyöntiin, moninpeliin ja peleihin, kuten arpajaisiin, on kiellettyä tai sallittua vain tietyin ehdoin, joita ei noudateta, vastuu tästä aiheutuvista haitoista on yksinomaan Käyttäjä. Asiakkaan tulee myös huomioida, että yritys ei ole velvollinen antamaan asiakkaille tietoja, ohjeita ja varoituksia laajemmin kuin tässä kohdassa. Yritys ei etenkään vastaa vahingoista, joita Käyttäjä kärsii hänen maassaan toimivien lakisääteisten kieltojen rikkomisesta.

2. Arvostelemalla tai osallistumalla peleihin Käyttäjä vahvistaa, että hän on saavuttanut maansa lain mukaisen alimman suostumusiän ja vahvistaa kykynsä tehdä sopimus yrityksen kanssa. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, Käyttäjätili suljetaan ja tarvittavat toimenpiteet ryhdytään toimenpiteisiin.

3. Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilökohtaiset tiedot, jotka hän on antanut yritykselle poolivedonlyönnin, moninpelipokeripelien, kasinopelien ja pelien, kuten arpajaisten, sekä muiden pelien aikana, tallennetaan ja käytetään automaattisesti.

4. Rekisteröitymällä Käyttäjä vahvistaa yrityksen sääntöjen sekä niiden hallitseman järjestelmän yksinomaisen immateriaaliomaisuuden.

5. Yritys pidättää oikeuden ilmoittaa käyttäjille erikoistarjouksista ja uusista tuotteista puhelimitse ja sähköpostitse.

6. Käyttäjän ja yrityksen väliset oikeussuhteet ovat Curacaon lakien alaisia ​​ja niitä säätelevät ne kansainvälisen yksityisoikeuden asianmukaisia ​​sääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki vedonlyönti- ja pelivelvoitteet sekä asianmukaisten vedonlyöntien suorittamispaikka on Curacao. Kaikki asiakkaiden tekemiä vetoja koskevat kiistat ratkaistaan ​​Curacaon tuomioistuimessa, jolla on asianmukainen alueellinen ja aiheellinen toimivalta, jos se ei ole ristiriidassa lain kanssa.

. Yritys ilmoittaa nimenomaisesti, ettei se tarjoa käyttäjille neuvoja (neuvontaa) veroasioissa ja/tai oikeudellisissa asioissa.

. Mikään vedonlyöntiä koskeva riita ei voi johtaa oikeudenkäyntiin, oikeustoimiin tai vedonvälittäjän lisensseihin liittyviin vaatimuksiin, jos yritys noudattaa välimiesmenettelyn ehtoja.

9. Käyttäjien ja heidän osapuoliaan edustavien henkilöiden vaatimuksissa ja riita-asioissa yhtiön vastuuta rajoittaa vedon suuruus tai sen mahdolliset voitot.

10. Mahdollisissa erimielisyyksissä tai vaateissa yrityksen tietokanta on etusijalla muihin tietoihin nähden.

11. Jos näiden sääntöjen englanninkielisen version ja toiselle kielelle tehdyn käännöksen välillä on ristiriitaa, englanninkielistä versiota pidetään oikeana.

12. Vedonvälittäjän toimisto hyväksyy kaikki riita-asiat, mukaan lukien väitteet tapahtuman tuloksista, tarkastettavaksi 5 päivän kuluessa urheilutapahtuman päättymisestä.

13. Yhtiö ei pidä Käyttäjien varoja erillisillä tai erikseen suojatuilla pankkitileillä. Käyttäjän on tärkeää ymmärtää, että yrityksen talletukset eivät ole pankeissa eikä niille kerry korkoa.